+32 (0)2 550 01 00

Samengestelde reisWij wensen u graag toe te lichten dat het mandaat van Connections in uw dossier, het mandaat is van doorverkoper. Vanaf het ogenblik dat wij de tickets verkochten ontstaat er een contract tussen luchtvaartmaatschappij en reiziger. Connections is in dit geval wettelijk niet gehouden om de terugbetaling van gelden die wij doorgestort hebben naar de transporteur op eigen verantwoordelijkheid en met eigen fondsen aan de klant terug te betalen, uiteindelijk bestaat er een contract tussen de reiziger en de luchtvaartmaatschappij die haar enige contractspartij is.

U weet ongetwijfeld dat de luchtvaartmaatschappijen, conform de Europese richtlijnen met betrekking tot de Passagiersrechten, verplicht is om de door haar geannuleerde vluchten binnen een termijn van 7 dagen aan de passagier terug te betalen. Als gevolg van Covid-19 kunnen zij echter momenteel hun verplichtingen, alle druk door ons maar ook vanwege de Europese Commissie ten spijt, niet naleven. We dienen echter rekening te houden met een langere verwerkingstermijn in hoofde van de luchtvaartmaatschappij, die in de huidige omstandigheden langer in beslag kan nemen. Wij betreuren dit ten zeerste en doen er alles aan om dit proces in te korten. Wij staan aan uw kant en oefenen, met de grootste zorg voor uw belangen, alle mogelijke druk uit.
Wij hebben zoals eerder gesteld de aanvraag tot terugbetaling voor jullie tickets bij de luchtvaartmaatschappij ingediend. Zodra wij de terugbetaling ontvangen, zullen wij deze zonder enig verwijl, integraal overmaken op het opgegeven rekeningnummer.