versie 15/12/2021

Privacy Policy

Privacy is voor jou even belangrijk als voor ons. Daarom hebben de belangrijkste zaken rond privacy verzameld op deze webpagina. Het privacybeleid is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.connections.be en (ii) alle (commerciële) relaties tussen CONNECTIONS en haar klanten, prospecten en business partners.

CONNECTIONS wil benadrukken dat zij altijd tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die CONNECTIONS verzamelt, alsook over de wijze waarop CONNECTIONS deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de website impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Lees daarom deze Privacy Verklaring samen met de cookie policy van CONNECTIONS.

Je rechten

Als je beroep wil doen op de hieronder vermelde privacy rechten, contacteer privacy@connections.be om een of meer van de volgende rechten gratis uit te oefenen:

 • Toegang tot de persoonsgegevens die CONNECTIONS mogelijks over jou beschikt;

 • Corrigeren, vervolledigen of bijwerken van je persoonsgegevens;

 • Schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);

 • Een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;

 • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;

 • Bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Als je geen marketing e-mails wilt ontvangen, kan je zich altijd uitschrijven via de knop “uitschrijven”, die onder iedere marketing e-mail van CONNECTIONS staat.

Persoonsgegevens

CONNECTIONS verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en naam

 • Adres

 • Firmanaam

 • E-mail adres

 • Telefoonnummer (vast/gsm)

 • Geboortedatum en geboorteplaats

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteitskaart en/of paspoort

 • Informatie over uw gebruik van de CONNECTIONS website zoals onder andere; uw IP adres, browsertype, webpagina's die u bezocht, eventuele geografische locatiegegevens

Gebruik van persoonsgegevens

CONNECTIONS gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst met CONNECTIONS;

 • Het leveren van de diensten van CONNECTIONS;

 • Het verzenden van gerichte reclame, updates en aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur;

 • Het verbeteren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website

 • Het opmaken en verzenden van offertes, facturen en het innen van betalingen;

 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

 • Statistische doeleinden

Verzamelen van persoonsgegevens

CONNECTIONS verzamelt persoonsgegevens tijdens:

 • Een samenwerking met CONNECTIONS;

 • Een bezoek van de website;

 • Het gebruiken van de diensten van CONNECTIONS;

 • Het aankopen van producten van CONNECTIONS;

 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);

 • Correspondentie met CONNECTIONS

 • Het meedelen aan CONNECTIONS van ideeën betreffende de verbetering van de diensten

 • Een offerteaanvraag

 • Het uitwisselen van business cards

Bewaartermijnen

CONNECTIONS respecteert de wettelijke bewaartermijnen. Klantengegevens zullen dus verwijderd worden in de maand januari die volgt op het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. Spontane sollicitaties worden gedurende 1 jaar bewaard.

Toegang voor derden

CONNECTIONS geeft jouw persoonsgegevens niet aan derden, behalve wanneer het nodig is voor het verlenen van de diensten van CONNECTIONS en de optimalisering daarvan. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat CONNECTIONS jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer CONNECTIONS hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. CONNECTIONS is dan ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de toepassing ervan op andere websites.

Updates

CONNECTIONS is actief bezig met haar privacybeleid. Daarom wordt deze pagina regelmatig bijgewerkt. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen, bezoek je best regelmatig de website en de pagina over het privacybeleid.

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop CONNECTIONS jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Contacteer CONNECTIONS

Als je vragen heeft over ons privacybeleid of over de wijze waarop CONNECTIONS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, contacteer ons dan:

Waarom kiezen voor Connections?

Omdat wij reizigers zijn, net als jij. Steeds op zoek naar verrassende ervaringen, boeiende ontmoetingen en nieuwe horizonten. Omdat we 100% Belgisch zijn en je steeds verder helpen in je eigen taal. Omdat wij er onze persoonlijke missie van maken jou verder te laten reizen dan je ooit gedacht had. Want het leven is intenser als je reist, echt reist!

Meer over Connections

The twinkle in the eye

Verwacht bij ons geen eenheidsworst. We gaan steeds op zoek naar die extra ingrediënten die jouw reis bijzonder maken. We zweren bij intense ervaringen.

Meer dan 100 travel designers over het hele land

Onze kennis en ervaring vind je in onze reiswinkels over heel België, steeds bij jou in de buurt. Onze Travel Designers ontvangen je met open armen.

+35 years on the road

We zijn al even onderweg. Reizen met Connections is kiezen voor ‘peace of mind’. Alles piekfijn geregeld, een uitstekende service, zekerheid en betrouwbaarheid.

Steeds aan jouw zijde

We zijn er als je ons nodig hebt! Bereikbaar via onze website, onze reiswinkels, ons customer service center, op de luchthaven en via onze mobile travel agents.