+32 (0)2 550 01 00

Another way to fly

De evolutie van de pandemie en daaraan gekoppelde veiligheidsmaatregelen zijn onzeker en zeer verschillend land per land, en kunnen snel veranderen Connections volgt de veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk op, met de middelen waarover Connections redelijkerwijze beschikt Connections doet zijn uiterste best doet om klanten binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te houden van alle belangrijke informatie die een impact kan hebben op het verloop van de reis Connections kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet meedelen van informatie waarover het zelf redelijkerwijze niet kon beschikken. Wij adviseren onze klanten om ook van uw kant de situatie op te volgen gezien er tussen reservatie en vertrek snel veranderingen kunnen plaatsvinden.