Herroepingsrecht

Connections wijst erop dat de Reiziger niet beschikt over een recht om van de aankoop die verricht is via de Connections website af te zien. Daar waar krachtens artikel VI.47, § 1 van het Wetboek Economisch Recht de consument bij elke overeenkomst op afstand over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen beschikt waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, is dit verzakingsrecht evenwel niet van toepassing op aankopen gesloten via de Connections website.

Conform artikel VI.53, 12° van het Wetboek economisch recht worden overeenkomsten op afstand betreffende de terbeschikkingstelling van accommodatie, anders dan voor woondoeleinden, vervoer (woord veranderd door de wet van 2 april 2014), autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien uitgesloten van het toepassingsgebied van artikelen VI.47 van het Wetboek economisch recht.